İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Haberler

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ02.11.2019

TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ

Bu belgeyi https://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 27c4f76d-ef44-4316-a8e6-0868ac080d18 doğrulama kodu ile doğrulayabilirsiniz....

Devamını Oku
Emlak Yasası 2018 / 1. Bölüm 23.07.2018

Emlak Yasası 2018 / 1. Bölüm

5 Haziran 2018 SALIResmî GazeteSayı : 30442YÖNETMELİKGümrük ve Ticaret Bakanlığından:TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜMAmaç, Kapsam, Dayanak ve TanımlarAmaçMADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taşınmaz ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.KapsamMADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, y...

Devamını Oku
Emlak Yasası 2018 / 2.Bölüm23.07.2018

Emlak Yasası 2018 / 2.Bölüm

İKİNCİ BÖLÜMYetki, Yeterlilik ve Bilgi SistemiTaşınmaz ticaretiyle iştigal edebilecek kişiler ve yetki belgesiMADDE 5 – (1) Taşınmaz ticareti, işletmesi adına yetki belgesi alan tacirler veya esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılır.(2) Yetki belgesi, işletmenin bulunduğu yerdeki il müdürlüğü tarafından Bilgi Sistemi üzerinden verilir, yenilenir, askıya alınır ve iptal edilir.(3) Yetki belgesi, her bir işletme için ayrı ayrı düzenlenir ve devredilemez. Bir işletmede birden fazla tacir veya esnaf ve sanatkârın taşınmaz ticareti faaliyetinde bulunması durumunda işletme adına yalnızca bir yet...

Devamını Oku
Emlak Yasası 2018 / 3. Bölüm23.07.2018

Emlak Yasası 2018 / 3. Bölüm

ÜÇÜNCÜ BÖLÜMFaaliyetlere İlişkin Yükümlülüklerİşletmelerde aranan şartlarMADDE 12 – (1) İşletmelerde aşağıdaki şartlar aranır:a) 3/7/2017 tarihli ve 30113 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğine göre belirlenen bağımsız bölüm niteliğinde ve net alanının en az otuz metrekare olması.b) İçinde idari büro ve kabul yeri ile 14 üncü maddenin birinci fıkrasının (l) bendinde belirtilen dosyalama işleminin fiziksel olarak yapılması durumunda arşiv bölümü bulunması.c) Hizmetin düzenli, sistemli ve hızlı bir şekilde verilmesini sağlayacak miktar ve özellikte masa, dolap, ...

Devamını Oku
Emlak Yasası 2018 / 4. Bölüm23.07.2018

Emlak Yasası 2018 / 4. Bölüm

DÖRDÜNCÜ BÖLÜMÇeşitli ve Son HükümlerRuhsatlandırmaMADDE 21 – (1) İşletmenin yetki belgesine sahip olup olmadığı işyeri açma ve çalışma ruhsatı verilmeden önce yetkili idareler tarafından kontrol edilir ve yetki belgesi olmayan işletmelere ruhsat verilemez.(2) 9 uncu maddenin sekizinci fıkrası uyarınca yapılan bildirim üzerine işletmeye ait işyeri açma ve çalışma ruhsatı derhal iptal edilir.Denetim ve ceza hükümleriMADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması, uygulamada çıkan sorunlar ve şikâyetlerle ilgili olarak işletmeler nezdinde denetim yapmaya yetkilidir. Bakanlık bu y...

Devamını Oku
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
MERHABA, YENİ İLAN GİRİŞLERİNDE , EN SON GİRDİĞİMİZ İLAN VİTRİN SAYFASINDA EN ALTTA YER ALMAKTA.BUNU SON GİRİLEN İLAN EN ÜST SIRADA OLARAK HANGİ MODÜLDEN AYARLAYABİLİYORUZ ACABA.. TEŞEKKÜRLER.