TAŞINMAZ TİCARETİ YETKİ BELGESİ

Bu belgeyi https://e-belge.gtb.gov.tr adresinden 27c4f76d-ef44-4316-a8e6-0868ac080d18 doğrulama kodu ile doğrulayabilirsiniz.